Bc. Lenka ORÁLKOVÁ

Diplomová práce

Archetyp matky v reklamě

The mother archetype in advertising
Anotace:
Předložená diplomová práce se věnuje problematice archetypu matky v reklamě, objasňuje pojem archetyp, archetyp matky, archetyp dítěte a archetyp otce. Také se věnuje pojmům reklama, sémiotika, sémantika a emoce. Praktická část diplomové práce se věnuje analýze vybraných televizních a tištěných reklam, dále dotazníkovému šetření zkoumající názor respondentů na vybrané reklamy, kde bylo užito archetypu …více
Abstract:
The thesis is dedicated to the mother archetype in advertising. It clarifies the concepts of archetype in general, the mother archetype, the child archetype and the father archetype. It also deals with advertising, semiotics, semantics and emotions. The practical part is de-voted to the analysis of selected television and print advertisements, as well as to a questi-onnaire survey focused on investigating …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2011
Identifikátor: 18412

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Zdeněk Křížek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ORÁLKOVÁ, Lenka. Archetyp matky v reklamě. Zlín, 2011. diplomová práce (Mgr.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta multimediálních komunikací

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 26. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta multimediálních komunikací
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta multimediálních komunikací

Magisterský studijní program / obor:
Mediální a komunikační studia / Marketingové komunikace

Práce na příbuzné téma

Všechny práce