Mgr. Vojtěch VLČEK

Disertační práce

Perzekuce mužských řeholí a kongregací v českých zemích 1948 - 1964 v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku

Persecution of male orders a congregations in the Czech lands in the period 1948 - 1964 in the context of its development in countries of Soviet Bloc
Anotace:
Disertační práce navazuje na předchozí badatelské zaměření autora a je pokusem o komplexní obraz perzekuce mužských řádů a kongregací komunistickým režimem. Časově je vymezena obdobím 1948-1964 (všímá si i předchozích útoků proti řeholím po roce 1945) a primárně se zaměřuje na české země. Práce je zasazena do širšího kontextu a v úvodní kapitole v rámci historického exkurzu reflektuje také útoky proti …více
Abstract:
Dissertation follows up previous research of author and his aim is to create a complex portrait of persecution of the male religious orders and congregations by the communist regime. It focuses on the period from 1948 till 1964 (it mentions the previous attacks against the orders dating back to 1945). It mainly focuses on the Czech lands. The treatise develops within the framework of broader context …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 6. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc., prof. PhDr. Nina Pavelčíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VLČEK, Vojtěch. Perzekuce mužských řeholí a kongregací v českých zemích 1948 - 1964 v kontextu jejího vývoje v zemích sovětského bloku. Ostrava, 2020. disertační práce (Ph.D.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta