Bc. Martin Pilař

Bachelor's thesis

Stav, formy a vývoj kriminality žen a některé preventivní aspekty

Status, forms and progress of women crime rate and some of its preventive aspects
Anotácia:
Cílem této práce je rozbor ženské kriminality z různých hledisek, zejména pak z hlediska kriminologie. Zaměřuji se v ní zejména na formy a zvláštnosti jejího vývoje, některé kriminologické teorie zaměřené na kriminalitu žen, odlišnosti od kriminality mužské a zvláštnosti výkonu trestu odnětí svobody u žen. Zvláštní kapitola je pak věnována prostituci, jako celospolečenskému problému, který velmi úzce …viac
Abstract:
The aim of this project is analysis of women criminality from different point of view. Especially in term of criminology. The major part of this project is dedicated to its forms and specialities. As well as criminology theories which are focused on women crime, differences between the mens and the womens crime and unusual aspect in imprisonment of the women. The specific chapter is focused on hetaerism …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2007

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2007
  • Vedúci: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Bachelor programme / odbor:
Legal Specializations / Theory and Practice of Criminal Procedure