Bc. Pavla Burešová

Diplomová práce

Pozice absolventů škol při vstupu na trh práce

Position of School-leavers Entering a Labour Market
Anotace:
Diplomová práce se zabývá problematikou absolventů škol při vstupu na trh práce v České republice, zejména pak na Mostecku. Domnívám se, že toto téma si zaslouží pozornost, neboť investice do lidského kapitálu jsou důležité pro rozvoj společnosti, ekonomiky, vědy i kultury. Cílem diplomové práce je jednak seznámit čtenáře se současnou legislativou a státní politikou, zaměřenou na absolventy škol. Dále …více
Abstract:
This Diploma Thesis deals with the issues of graduates entering the labour market in the Czech Republic, particularly in Most region. I assume this topic deserves the attention for investments in the human capital are important because the development of community, economy, science and culture. The objective of my Diploma Thesis is on one hand to inform readers about the current legislation and government …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2010
  • Vedoucí: JUDr. Jana Šmejcová
  • Oponent: PaedDr. Václav Netolický

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní