Ing. Helena Drobná

Disertační práce

Studium interakce malých testovacích molekul s aktivními centry Cu-FER zeolitů

Study of the interaction of small probe molecules with the active sites in Cu-FER zeolites
Anotace:
Souhrn Zeolity s obsahem mědi byly v posledních 20-ti letech důkladně studovány díky své vysoké katalytické aktivitě při reakcích rozkladu oxidů dusíku a dalších procesech souvisejících s ochranou životního prostředí. Svoji pozornost na tyto systémy soustředilo mnoho výzkumných, experimentálních či teoretických skupin. Autoři sledovali interakce mnoha druhů testovacích molekul (například NO, CO, NH3 …více
Anotace:
to podíl Cu+ iontů interpretován jako Cu+ koordinovaný v blízkosti Al atomu v šestičetném kruhu ve vedlejším kanálu mřížky zeolitu FER (P6/T1 lokalizace). Aplikací modelu formální kinetiky desorpce CO na experimentální CO TPD křivky Cu-FER zeolitů lze rozlišit tři, respektive čtyři typy Cu+ center. Každý
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 6. 2009
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 9. 2009
  • Vedoucí: prof. Ing. Roman Bulánek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Drobná, Helena. Studium interakce malých testovacích molekul s aktivními centry Cu-FER zeolitů. Pardubice, 2009. disertační práce (Ph.D.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Doktorský studijní program / obor:
Fyzikální chemie / Fyzikální chemie