Mgr. Lucie Rožnovská

Master's thesis

Vzdělávání seniorů v kontextu kvality života

Education of seniors in the context of quality of life
Abstract:
Magisterská diplomová práce se svým tématem zaměřuje na vzdělávání seniorů v kontextu kvality života, konkrétně pak na seniory, kteří se vzdělávají na univerzitách třetího věku, přičemž cílem práce je zjistit a popsat, jak tito senioři vnímají své studium a kvalitu života. Práce je členěna na teoretickou a empirickou část. V teoretické části nalezneme tři kapitoly, ve kterých se zabýváme vymezením …more
Abstract:
The master´s thesis focuses on the education of seniors in the context of quality of life, specifically on seniors who are educating at universities of the third age, and the aim of this thesis is to find out how these seniors perceive their studies and quality of life. The thesis is divided into theoretical and empirical part. In the theoretical part there are three chapters. In these chapters we …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 5. 2019

Thesis defence

  • Date of defence: 10. 6. 2019
  • Supervisor: doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Martin Sedláček, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta