Veronika Fenclová

Bakalářská práce

Ekonometrická analýza běžeckých závodů

Econometric Analysis of Running Races
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá ekonometrickou analýzou běžeckých závodů. Cílem této práce je najít faktory, které ovlivňují běžce při výběru běžeckých závodů a zároveň zjistit, jaký vliv tyto faktory na běžce mají. Jedná se například o vzdálenost, cenu nebo den pořádání závodu. Všechny faktory jsou blíže specifikovány v první kapitole. Data jsou sesbírána za rok 2018. V další části práce je stručně popsána …více
Abstract:
Bachelor thesis deals with econometric analysis of running races. The aim of the thesis is to find factors influencing runner’s choice of the races and to find out how important these factors are. Factors are for example course length, price or date of the race. These factors are described in the first section. Data have been collected for 2018. The theory of count data is briefly described in the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 1. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2019
  • Vedoucí: Vladimír Holý
  • Oponent: Petra Tomanová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76732