Theses 

Strategie hledání práce u nezaměstnaných nad 50 let – Bc. Jiří Kašpar

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

Bc. Jiří Kašpar

Bachelor's thesis

Strategie hledání práce u nezaměstnaných nad 50 let

Job search strategy for the unemployed over 50 years old

Anotácia: Obsah bakalářské práce se zaměřuje na způsoby hledání práce nezaměstnaných lidí starších padesáti let. Práce je rozdělena do dvou hlavních částí. V první, teoretické části se práce věnuje charakteristice trhu práce a cílové skupiny, následuje teoretické zpracování strategie hledání zaměstnání. Druhá, empirická část bakalářské práce popisuje výzkumné šetření s respondenty cílové skupiny (tj. osoby nad padesát let) a zpracovává jeho výsledky. Výstupy šetření přibližují aktivity, jež cílová skupina výzkumu vyvíjí při hledání zaměstnání.

Abstract: This bachelor thesis is focused on different job searching strategies used by unemployed over 50 years old. The thesis is divided into two major parts. In the first theoretical part the thesis deals with the job market and target group charakteristics followed by theoretical analysis of the job searching strategies. The second empirical part describes primary research of the target group (people over 50 years old) and analyses its results. The research results show activities used by the target group during the job search.

Kľúčové slová: Trh práce, demografický vývoj ČR, nezaměstnanost 50+, strategie hledání práce Labour market, demographics CR, unemployment 50+, job search strategies

Jazyk práce: Czech

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 9. 2012
  • Vedúci: Mgr. Lenka Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 19. 7. 2019 06:23, 29. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz