Bc. Tomáš Giesl

Bachelor's thesis

Rozšířená realita jako nové médium pro situacionistické strategie

Augmented reality as a new medium for situationist strategies
Anotácia:
Bakalářská práce pojednává o rozšířené realitě jakožto novém médiu pro situacionistické strategie. Společným propojením termínů situacionismu a rozšířené reality vzniká nový význam a kontext v oblasti chápání rozšířené reality. Klíčový je kritický přehled konkrétních příkladů aktivistických děl vytvořených umělci, aktivisty nebo aktivistickými skupinami. V práci jsou kriticky rozebrána aktivistická …viac
Abstract:
Bachelor thesis discusses augmented reality in context of new media for situationist strategies. The connection of situationist terms and augmented reality brings a whole new meaning in context of understanding of augmented reality. Critical analysis of particular examples of activist work created by artists, activists or activist groups is crucial. In my thesis activists’ work, which follows up to …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedúci: Mgr. Tomáš Staudek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Jozef Cseres, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masaryk University

Faculty of Arts

Bachelor programme / odbor:
General Theory and History of Arts and Culture / Theory of Interactive Media