Mgr. Lucie Brachtlová

Bakalářská práce

Transformace a vizualizace dat odboru památkové péče MMB

Data transformation and visualization for the department of monuments preservation in Brno municipality
Anotace:
Hlavním tématem práce je harmonizace a vizualizace dat odboru památkové péče MMB. V rámci této práce byly vytvořeny dvě mapové vrstvy obsahující kulturní památky na území města Brna z dat poskytnutých Magistrátem města Brna a Národním památkovým ústavem. Výsledným výstupem je mapa památek Brna, pro kterou je zde navrhnut znakový klíč. Dále jsou zde uvedeny základní principy harmonizace geografických …více
Abstract:
The main topic of this thesis is data harmonization and visualization for the depertment of monuments preservation in Brno municipality. Two map layers of monuments were made of data from Brno municipality and National Monument Institution. The main result of the thesis is a map of monuments in Brno and proposal of symbology. The thesis also deals with basic principles of geographic data harmonization …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2011
  • Vedoucí: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Radim Štampach, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika

Práce na příbuzné téma