Kristýna Hlobilová

Bakalářská práce

Metody identifikace textilních materiálů se zaměřením na metodu FTIR-ATR

Methods of textile materials identification with focus on FTIR-ATR method
Anotace:
Tato práce je věnována přírodním a syntetickým textilním materiálům. Zabývá se metodikami identifikace vláken, především mikroskopické identifikace, spalování a teplotě tání, jakožto základními laboratorními technikami. Největší důraz v této práci je kladen na analytickou instrumentální metodu FTIR?ATR, která umožňuje stanovení všech typů vlákenných materiálů.
Abstract:
The work deals with natural and synthetic textile fibers. It deals with methodologies of fiber identification, first and foremost microscopic identfications, combustion and melting point as basic laboratory techniques. The greatest emphasis, in this work, is placed on analytical instrumental method FTIR-ATR, which allows determination of all types of fibrous materials.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 6. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Michal Černý, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Hlobilová, Kristýna. Metody identifikace textilních materiálů se zaměřením na metodu FTIR-ATR. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Bakalářský studijní program / obor:
Anorganické a polymerní materiály / Polymerní materiály a kompozity

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.