Bc. Lucie KOLÁŘOVÁ

Diplomová práce

Chudoba a sociální vyloučení: etická výzva české společnosti

Poverty and social exclusion: an ethical challenge for the Czech society
Anotace:
Práce se věnuje úloze státu a společnosti v přístupu k chudobě a sociálnímu vyloučení. V úvodní části práce charakterizuje fenomén chudoby a sociálního vyloučení a zabývá se otázkou vnímání chudoby společností. Zaměřuje se na koncept kultury chudoby, pozornost je věnována potřebnosti solidarity, sociální spravedlnosti a sociálnímu státu. V další části se práce zabývá mírou chudoby a sociálního vyloučení …více
Abstract:
The thesis deals with the role of the state and society in their attitudes to poverty and social exclusion. The introductory part aims at characterising the phenomenon of poverty and social exclusion, and deals with the issue of how the society perceives poverty. It focuses on the concept of the culture of poverty, and attention is given to the need of solidarity, social justice and the social state …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2012
Zveřejnit od: 29. 3. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOLÁŘOVÁ, Lucie. Chudoba a sociální vyloučení: etická výzva české společnosti. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2ru0ht 2ru0ht/2
29. 3. 2012
Složky
Soubory
Bulanova, L.
30. 3. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.