Bc. Lucie KOLÁŘOVÁ

Master's thesis

Chudoba a sociální vyloučení: etická výzva české společnosti

Poverty and social exclusion: an ethical challenge for the Czech society
Abstract:
Práce se věnuje úloze státu a společnosti v přístupu k chudobě a sociálnímu vyloučení. V úvodní části práce charakterizuje fenomén chudoby a sociálního vyloučení a zabývá se otázkou vnímání chudoby společností. Zaměřuje se na koncept kultury chudoby, pozornost je věnována potřebnosti solidarity, sociální spravedlnosti a sociálnímu státu. V další části se práce zabývá mírou chudoby a sociálního vyloučení …more
Abstract:
The thesis deals with the role of the state and society in their attitudes to poverty and social exclusion. The introductory part aims at characterising the phenomenon of poverty and social exclusion, and deals with the issue of how the society perceives poverty. It focuses on the concept of the culture of poverty, and attention is given to the need of solidarity, social justice and the social state …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 3. 2012
Accessible from:: 29. 3. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: doc. Mgr. Jindřich Šrajer, Dr. theol.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOLÁŘOVÁ, Lucie. Chudoba a sociální vyloučení: etická výzva české společnosti. Č. Bud., 2012. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Teologická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.3.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 29. 3. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Teologická fakulta
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 2ru0ht 2ru0ht/2
29/3/2012
Folders
Files
Bulanova, L.
30/3/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.