Mgr. Petra Vystrčilová, Ph.D.

Disertační práce

Zjišťování subjektivních teorií vybrané skupiny učitelů o biofilní orientaci vzdělávání

Findings of Teachers Subjective Theories about Biophile Oriented Education
Anotace:
Disertační práce se věnuje problematice subjektivních teorií učitelů o biofilní orientaci vzdělávání. Cílem práce je pomocí polostrukturovaného rozhovoru, techniky strukturování konceptů a pozorování vyučovacích hodin na vzorku 4 učitelů vyučujících na 1. stupni ZŠ popsat subjektivní teorie vybrané skupiny učitelů o biofilně orientovaném vzdělávání a dále zjistit, jak se subjektivní teorie vybrané …více
Abstract:
The dissertation thesis deals with subjective theories selected group of teachers about biophiled orientation of education. The aim of the thesis is with semi-structured interview, technique of structuring concepts and observing lessons of four primary teachers to describe subjective theories selected group of teachers about biophiled orientation of education and find, how the subjective theories are …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 2. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 5. 2015
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
  • Oponent: prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc., doc. PaedDr. Ivana Brtnová Čepičková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta