Bc. Jana Cháberová

Diplomová práce

Hospodaření s majetkem státu s přihlédnutím k zadrženým a zabaveným exemplářům

State Property Management with Regard to Detained and Confiscated Specimens
Anotace:
Cílem této práce je podat jejímu čtenáři ucelenou informaci o jedné specifické skupině majetku, kterou jsou exempláře, definované jako jedinci rostlin či živočichů (živé i neživé), jejich části, odvozeniny nebo výrobky z nich. Charakterizuje tento majetek, jeho rozmanitost, jeho hodnotu z hlediska biodiverzity i hodnotu jako majetku. Popisuje procesní způsoby, kterými stát tento majetek může nabýt …více
Abstract:
This work offers its reader integrated information about one specific type of property, which are specimens, defined as plants or animals (both dead and living), their parts, derivates or products made of them. It characterizes this property, its diversity, its value in terms of biodiversity and its value as property. It describes procedural ways by which the state can take ownership of this property …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 5. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: Dr Mgr. Damian Czudek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa / Veřejná správa