Bc. Marie Uhlířová

Diplomová práce

Molekulární mechanismy rezistence viru klíšťové encefalitidy na nukleosidová antivirotika

Molecular mechanisms of tick-borne encephalitis virus resistance to nucleoside antiviral drugs
Anotace:
Tato diplomová práce se věnuje problematice vzniku rezistence na nukleosidová analoga u viru klíšťové encefalitidy. Zmíněný virus způsobuje závažné onemocnění mozku, které v extrémních případech zanechává doživotní následky v podobě paréz končetin nebo končí smrtí postiženého. V současné době však neexistuje specifický lék, který by působil přímo proti viru klíšťové encefalitidy, a proto je snaha takovou …více
Abstract:
In this thesis, we studied the issue of tick-borne encephalitis virus drug-resistance to nucleoside analogues. The mentioned virus causes a serious brain disease which can in extreme cases lead to lifelong sequelae or end with the death of the patient. Currently, no specific drug for treatment tick-borne encephalitis exists and therefore there is an effort to find one. Previous scientific studies have …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Eyer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ivana Mašlaňová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta