Mgr. Martin Kornel, Ph.D.

Diplomová práce

Právo rodiče na styk s dítětem

Parental right to contact with the child
Anotace:
Diplomová práce nabízí komplexní analýzu práva rodiče na styk s dítětem. Na začátku poskytuje nezbytné definice základních pojmů, jako rodič, dítě, rodina a styk. Dále popisuje relevantní prameny mezinárodního práva a vliv zákona o rodině a listiny základních práv a svobod na práva a povinnosti rodiče ve vztahu k dítěti. Na zavěr nabízí zákonodárci a soudům možnosti, které by mohly vést ke zlepšení …více
Abstract:
Diploma thesis offers complex analysis of parental right to have a contact with child. At the beginning, after Preface, I define basic terms which are important for following explanation. In next chapter are described international sources of law which are important for the subject. I also consider, how Family Act and The Charter of Fundamental Rights and Freedoms regulates rights and duties of a parent …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 5. 2008
  • Vedoucí: prof. JUDr. Milana Hrušáková, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta