Jan TRÁVNÍK

Bakalářská práce

Historie americké penitenciaristiky

The history of American penitentiary
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám vývojem amerických nápravných zařízení ve třech časových obdobích na pozadí sociokulturních faktorů, které tento vývoj ovlivňovaly. První část popisující období americké kolonizace představuje především vývoj trestání a prvotní snahy o reformu soudobých věznic, které dosud postrádaly nápravný charakter (Howard, Bentham, Fryová). Druhá část je věnována vzniku dvou …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the historical development of American penitentiaries in three historical periods in the background of social and cultural factors shaping this development. The first part focused on the period of American colonization examines especially the development of punishment and initial efforts to reform contemporary prisons that did not have a reformatory character at that …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2011
Identifikátor: 18796

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TRÁVNÍK, Jan. Historie americké penitenciaristiky. Brno, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 29. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika