Bc. Ladislav Čada

Diplomová práce

Vliv alkoholu na trestnou činnost

Effect of alcohol on criminal activity
Anotace:
Diplomová práce se zaměřuje na vliv alkoholu na páchání trestné činnosti, podchycuje témata jako je chemický vliv alkoholu na změnu chování a vnímání, popisuje závislost na alkoholu a jeho nadužívání, vysvětluje souvislost mezi konzumací alkoholu a agresivním jednáním a popisuje jednotlivé trestné činy, které jsou nejčastěji páchány v souvislosti s alkoholem nebo přímo pod vlivem alkoholu.
Abstract:
My Master’s thesis is focused on influence of alcohol on committing criminal offenses, refering to chemical effect of alcohol on behavioral and perception changes. Describing addiction on alcohol and its overusing, explaining connection between consumption of alcohol and aggressive behavior and mentioning every crime, which are mostly committed with connection to alcohol or directly under influence …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Oponent: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Právní specializace / Kriminalisticko právní specializace