Bc. Ladislav Čada

Master's thesis

Vliv alkoholu na trestnou činnost

Effect of alcohol on criminal activity
Abstract:
Diplomová práce se zaměřuje na vliv alkoholu na páchání trestné činnosti, podchycuje témata jako je chemický vliv alkoholu na změnu chování a vnímání, popisuje závislost na alkoholu a jeho nadužívání, vysvětluje souvislost mezi konzumací alkoholu a agresivním jednáním a popisuje jednotlivé trestné činy, které jsou nejčastěji páchány v souvislosti s alkoholem nebo přímo pod vlivem alkoholu.
Abstract:
My Master’s thesis is focused on influence of alcohol on committing criminal offenses, refering to chemical effect of alcohol on behavioral and perception changes. Describing addiction on alcohol and its overusing, explaining connection between consumption of alcohol and aggressive behavior and mentioning every crime, which are mostly committed with connection to alcohol or directly under influence …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 16. 4. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 6. 2021
  • Supervisor: PhDr. Veronika Anna Polišenská, Ph.D.
  • Reader: doc. PhDr. Barbora Vegrichtová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Specialization in Law / Specialization in Criminalistics and Law