Bc. Kamila Červinková

Bachelor's thesis

Gustav Klimt, Franz Matsch a rozdílnost jejich pojetí ideálu ženské krásy

Gustav Klimt, Franz Matsch and Differences between their Concept of Female Beauty
Abstract:
Tato bakalářská práce představuje přehled ženských portrétů a různorodost pojetí ideálu ženské krásy v umělecké tvorbě vídeňských umělců Gustava Klimta a Franze Matsch. Ideál ženské krásy je v umělecké prezentaci obou umělců, kteří tyto portréty vytvářeli na přelomu 19. a 20. století., zakořeněn nejen v obsahovém, ale i stylistickém pojetí žen a postav obecně. Ačkoliv oba dva umělci pracovali na začátku …more
Abstract:
This bachelor's thesis presents an overview of female portraits and differences in the concept of the ideal of female beauty in the artistic work of Vienna based artists Gustav Klimt and Franz Matsch. Ideal of female beauty is rooted in both the content and stylistic concept of women in the artistic presentation of both artists, who created these portraits at the turn of the 19th and 20th century. …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 8. 2020

Thesis defence

  • Date of defence: 14. 9. 2020
  • Supervisor: Mgr. Robert Janás, Ph.D.
  • Reader: B.A. Matthew Rampley, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta