Bc. Kamila Červinková

Bakalářská práce

Gustav Klimt, Franz Matsch a rozdílnost jejich pojetí ideálu ženské krásy

Gustav Klimt, Franz Matsch and Differences between their Concept of Female Beauty
Anotace:
Tato bakalářská práce představuje přehled ženských portrétů a různorodost pojetí ideálu ženské krásy v umělecké tvorbě vídeňských umělců Gustava Klimta a Franze Matsch. Ideál ženské krásy je v umělecké prezentaci obou umělců, kteří tyto portréty vytvářeli na přelomu 19. a 20. století., zakořeněn nejen v obsahovém, ale i stylistickém pojetí žen a postav obecně. Ačkoliv oba dva umělci pracovali na začátku …více
Abstract:
This bachelor's thesis presents an overview of female portraits and differences in the concept of the ideal of female beauty in the artistic work of Vienna based artists Gustav Klimt and Franz Matsch. Ideal of female beauty is rooted in both the content and stylistic concept of women in the artistic presentation of both artists, who created these portraits at the turn of the 19th and 20th century. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 8. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Robert Janás, Ph.D.
  • Oponent: B.A. Matthew Rampley, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta