Bc. Simona Matúšová

Bakalářská práce

Komerčná banka ako podnikateľský subjekt

Commercial Bank as Business Entity
Abstract:
Commercial Bank is a business that deals with money. The main functions of commercial banks include: deposit-taking, equity brokerage, lending, payment and other services. Commercial banks can be divided according to different criteria in different categories. The main objective of the commercial bank is profit. The aim of this work is a commercial bank resources and the development tendency of commercial …více
Abstract:
Komerčná Banka predstavuje podnikateľský subjekt, ktorý obchoduje s peniazmi. Medzi hlavné funkcie komerčnej banky patrí: prijímanie vkladov, sprostredkovanie kapitálu, poskytovanie úverov, platobný styk a ostatné služby. Komerčné banky môžeme rozdeľovať podľa rôznych kritérií do rôznych kategórií. Hlavným cieľom komerčnej banky je dosahovanie zisku. Cieľom práce je zdroje komerčnej banky a tendencia …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 6. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Dana Tkáčová, PhD.
  • Oponent: Ing. Marián Tóth, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Bankovní management