Bc. Matej Lobodáš

Diplomová práce

Slučování polygonálních sítí pro úpravu modelů lidského obličeje

Mesh merging applied in modification of human face models
Anotace:
Tato práce provádí analýzu algoritmů určených pro projekci obrysů a slučovaní polygonálných meší. Z algoritmů jsou pak vybrány ty, již jsou nejvhodnější pro využití pro spojování meší reprezentujících části lidské tváře. V praktické části jsou vybrané algoritmy následně implementovány za pomoci programovacího jazyku Java, tak aby mohla být výsledná knihovna lehce začleněna do již existující aplikace …více
Abstract:
This thesis is analysing algorithms for contour projections and mesh merging. Later most suitable algorithms for merging of face part are chosen. The algorithms are implemented in Java language. The library is created to be used in Fidentis application, where they will be used for merging face parts into the head model. Text contains descriptions of used data structures and implementation details …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2015
  • Vedoucí: RNDr. Igor Chalás
  • Oponent: RNDr. Adam Jurčík, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Magisterský studijní program / obor:
Informatika / Počítačová grafika

Práce na příbuzné téma