Karel KADERA

Bakalářská práce

Porovnání kvality svarů u potrubních dílů nedestruktivním zkoušením

Comparison of quality of welds in piping components using non-destructive testing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou svařování ve výrobním podniku, specializovaném na výrobu a montáž strojírenských a potrubních dílů v chemickém průmyslu.Bakalářská práce se zabývá stanovením nového postupu svařování potrubních dílů vyrobených ze slitiny MONEL 400 a porovnává produktivitu tohoto svařovacího postupu ve výrobním procesu. Praktická část zohledňuje provedenou analýzu současného …více
Abstract:
This thesis deals with welding in a manufacturing company, specialized in the manufacture and installation of mechanical and piping components in the chemical industry. This thesis deals with establishing a new procedure for welding piping components made of alloy MONEL 400 and compares the productivity of the welding procedure in the production process. The practical part shows the analysis present …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 5. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Sylvia Kuśmierczak, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KADERA, Karel. Porovnání kvality svarů u potrubních dílů nedestruktivním zkoušením. Chomutov, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenská technologie / Řízení výroby