Zuzana Štuková Ilieva

Master's thesis

Využití psychologického přístupu v PR online PR

Usage of Psychological Approach in Online PR
Abstract:
Diplomová práce s názvem „Využití psychologického přístupu v PR online“ se věnuje návrhu online PR kampaně, která se snaží zvýšit důvěru v biopotravinách společnosti Gimel Europe. V teoretické části jsou vysvětlené klíčové pojmy v problematice Public Relations. Praktická část diplomové práce se zabývá vyhodnocením dotazníkového šetření zaměřeného na postoje a znalosti spotřebitelů o biopotravinách …more
Abstract:
Thesis named “The use of psychological approach in PR online” describes a proposal of an online PR campaign that aspires to increase the trust in organic food of the company Gimel Europe. In the theoretical part, key concepts concerning the Public Relations are explained. The practical part of the thesis deals with the evaluation of a questionnaire research directed at opinions and knowledge of the …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 13. 4. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 28. 5. 2018
  • Supervisor: Ing. Pavel Rosenlacher
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní