Natália Sečányová

Bachelor's thesis

Generation Y's perception towards purchasing "Made in China" specified segments: Implication for Apparel Industry

Generácia Y a ich postoj voči nakupovaniu "Made in China" produktov: Uplatnenie pre odevný priemysel.
Abstract:
Bakalárska práca sa zaoberá analýzou postojov Generácie Y voči odevným výrobkom pochádzajúcich z Číny. Hlavným cieľom práce je definovanie rozličných faktorov, ktoré ovplyvňujú nákupné správanie českých spotrebiteľov, a taktiež poskytnutie konkrétnych odporúčaní, ktoré by zlepšili už aj tak zlú reputáciu čínskeho módneho priemyslu. Výskum sa ďalej zameriava nielen na sporné otázky týkajúce sa celkového …more
Abstract:
The Bachelor Thesis deals with an analysis of Generation Y's perceptions towards the apparel products sourced in China. The prime objective is the very definition of various factors having an impact on the Czechs’ shopping behavior along with the provision of specific recommendations for altering the already poor prestige of the Chinese Fashion Industry. The study focuses not only on debatable issues …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 5. 2019

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Lea Kubíčková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Mendelova univerzita v Brně, Provozně ekonomická fakulta