Theses 

Application of market research in analysis of inbound marketing campaigns with particular focus on social media – Bc. Ruslan Tazhigaliyev

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketing Communication

Bc. Ruslan Tazhigaliyev

Diplomová práce

Application of market research in analysis of inbound marketing campaigns with particular focus on social media

Application of market research in analysis of inbound marketing campaigns with particular focus on social media

Anotace: Cílem teto práce je identifikace možných řešení pro provedení úspěšné inbound marketingové kampaně. Diplomová práce zkoumá rysy internetových technologií, zabývá se problémy a fenoménem toku informací kolem internetových uživatelů s názvem filtr bubbles. Autor vysvětluje možnosti použití tohoto fenoménu pro účely internetové marketingové kampaně v sociálních médiích. Diplomová práce zahrnuje experiment s cílem odhalení fenoménu filter bubbles a výzkum možných metodik. Výsledky experimentu a výzkumu ukazují na to, že fenomén filter bubbles má významný dopad na internetový marketing a internetové uživatele. Na konci práce autor uvádí doporučení pro úspěšné použití marketingové kampaně i mimo sociální sítě.

Abstract: The purpose of this study is to identify possible solutions in order to run a successful inbound marketing campaign. The Diploma Thesis studies the features on internet technologies and deals with challenges and phenomenon of information flow around internet users called filter bubbles. The author explains the opportunities of application of this phenomenon in internet marketing campaign in social media. The Diploma Thesis includes an experiment in order to reveal the phenomenon of filter bubbles and research of possible methodologies. The results of the experiment and research shows that phenomenon of filter bubbles has a significant impact on internet marketing and internet users. At the end of the Diploma Thesis author gives some recommendations for successful application of marketing campaign beyond social network.

Keywords: Internet marketing, Big Data, Inbound Marketing, Filter bubbles, information filters, content marketing

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2015
  • Vedoucí: M.A. Ondřej Kotouč
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 22. 7. 2019 16:28, 30. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz