Ing. Jan ELIÁŠ

Bakalářská práce

Vnější a vnitřní analýza komunikace společnosti Elvako, spol. s r.o.

External and internal analysis of the communication in Elvako, Inc.
Anotace:
Ve své bakalářské práci se zabývám problematikou vnitřní i vnější komunikace ve společnosti Elvako, spol. s r.o. V první části se zaměřuji na teoretické znalosti získané z literárních pramenů. Ve druhé části se zabývám analýzou všech způsobů komunikace, které firma používá nebo by mohla používat. Závěrečná část je věnována posouzení efektivnosti komunikace ve společnosti a navržení možných zlepšení …více
Abstract:
In my bachelor thesis, I deal with the questions of internal and external communication in Elvako, Inc. In the first part, I focus on theoretical knowledge obtained from the literary sources. In the second part, I deal with the analysis of all the methods of communication that the company uses or could use. The final part is devoted to examination of effectiveness of communication in the company and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2007
Identifikátor: 6926

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2007
  • Vedoucí: Ing. Miroslava Komínková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ELIÁŠ, Jan. Vnější a vnitřní analýza komunikace společnosti Elvako, spol. s r.o.. Zlín, 2007. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 05. 2007

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.