Veronika Černochová

Bakalářská práce

China - rise to economic power

Čína - vzestup k ekonomické moci
Anotace:
Vzhledem k rostoucímu vlivu Čínské lidové republiky na světových trzích tato práce studuje ekonomický vývoj země vedoucí k jejímu úspěchu a pevné pozici v dnešním mezinárodním obchodě. Je popsán historický ekonomický vývoj, zvláštní pozornost je věnována obchodním reformám, které vstoupily v platnost na konci 70. a začátku 80. let. Následně je detailněji popsáno členství ve Světové obchodní organizaci …více
Abstract:
Regarding the increasing influence of People's Republic of China on the world markets, this thesis studies its economic development leading to its success and firm position in today's international trade. The historical economic development is described paying special attention to the trade reforms, which came into force at the end of 1970s and the beginning of 1980s. Consequently, the membership in …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2015
  • Vedoucí: Anna Klosová
  • Oponent: Soňa Gullová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/45726

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy / Mezinárodní obchod