Barbora Mikšová

Bakalářská práce

Vliv ekonomické aktivity žen na plodnost po roce 1989

The impact of economic activity of women on fertility after 1989
Anotace:
Cílem této práce je zjistit, do jaké míry ekonomická aktivita žen ovlivňuje úroveň plodnosti v České republice. Časové období je stanoveno od roku 1989 po současnost. Nicméně pro hlubší analýzu a rekonstrukci situací, které předcházely poklesu plodnosti v 90. letech, zachycuji vývoj ukazatele úhrnné plodnosti napříč celým 20. století. Tato práce se zároveň soustředí na socioekonomické podmínky v zemi …více
Abstract:
The aim of this work is to determine the extent to which women's economic activity influences the level of fertility in the Czech Republic. The time period is determined from 1989 to the present. However, for deeper analysis and reconstruction of the situation that preceded the decline in fertility in the 1990s, the development of total fertility rate across the entire 20th century is captured …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 1. 2014
  • Vedoucí: Martina Šimková
  • Oponent: Kornélia Cséfalvaiová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/39928

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Kvantitativní metody v ekonomice / Sociálně ekonomická demografie