Bc. Markéta Petrová

Bakalářská práce

Etické chování pracovníků ve zdravotnictví

Ethic behaviour of the medical care personnel
Anotace:
Abstrakt Vztahy mezi zdravotnickým personálem a pacienty je rozsáhlým tématem a řídí se určitými pravidly. Nejdůležitějším pravidlem je etický kodex, který pracovník ve zdravotnictví musí dodržovat. Cílem této práce je posoudit etické chování pracovníků především ke geriatrickým pacientům v různých zdravotnických i sociálních zařízeních. Sleduji vývoj etiky po současnost a porovnávám změny. Hledám …více
Abstract:
Abstract The relationship between health personnel and patients is an extensive subject and follows certain rules. The most important rule is the ethical code which a health service worker must abide. The aim of work is to evaluate ethical behaviour of health service workers primarily to geriatric patients as well as social services. I have been following the process of ethics until the present and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2012
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: prof. Ing. František Zich, DrSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace