Petr Slavík

Bakalářská práce

Modulární výstavba jako nástroj (forma) řešení staveb občanské vybavenosti

Modular construction as a tool (form) for building civic amenities
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje oblasti občanské vybavenosti, která hraje důležitou roli v rozvoji měst i obcí a jejíž potřeba je stále aktuální téma. Obsah práce je zaměřen na otázku řešení staveb občanské vybavenosti prostřednictvím modulární výstavby, jakožto alternativní formy řešení tradiční klasické zděné výstavby. Práce se nejprve zabývá rozčleněním a popsáním jednotlivých typů staveb občanské …více
Abstract:
The purpose of this thesis is to focus on the field of community facilities, which plays an important role in the development of towns as well as municipalities and the need for which is still topical. The content of the work is concentrated on the solution of community facilities buildings through modular construction as an alternative form of solution for the classic brick construction. First of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 6. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. arch. Vladimíra Šilhánková, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS