Blanka JEDLIČKOVÁ

Bakalářská práce

Rozbor rozhodování opatrovnických soudů o svěření dětí do péče

The analysis of judicial decisionmaking in child custody proceedings
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou rozdílů v názorech opatrovnických soudců o svěření dětí do péče. Teoretická část charakterizuje rodinné prostředí, soudní proces ve věcech péče o nezletilé a jaké formy svěření péče o děti může soud uložit. Dále se zabývá charakteristikou osobnosti soudce a prostředky, jaké soudce volí při svém rozhodování. Výsledky uskutečněného výzkumného dotazníkového šetření …více
Abstract:
The bachelor's thesis deals with the issue of differences in the opinions of guardianship judges on the entrustment of children to care. The theoretical part characterizes the family environment, the court process in matters of care for minors and what forms of custody of children can be imposed by the court. It also deals with the characteristics of the judge's personality and the means that the judge …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 10. 2021
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Ivana Kratochvílová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JEDLIČKOVÁ, Blanka. Rozbor rozhodování opatrovnických soudů o svěření dětí do péče. Ústí nad Labem, 2021. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika