Mgr. Jan Russnák

Bachelor's thesis

Analýza tvorby DTM u vybraných GIS platforem

Analysis of DTM creation for selected GIS platforms
Anotácia:
Bakalářská práce se zabývá analýzou možností tvorby digitálního modelu terénu v geografických informačních systémech, jež jsou v současné době dostupné na světovém i tuzemském trhu. V aplikační části je pak popsána tvorba rastrového DTM v prostředí ArcGIS 9.2 a GeoMedia Grid v6.1. Pro prostorovou vizualizaci byly použity aplikace ArcScene a TerraExplorer, které jsou součástí ArcGIS 9.2 a instalace …viac
Abstract:
Bachelor thesis deals with the analysis of DTM creation in geographical information systems (GIS) which are currently available in the world and Czech market. At the application part of work, there is a description of raster DTM creation by using ArcGIS 9.2 and GeoMedia Grid v6.1 software. ArcScene and TerraExplorer applications, which are parts of ArcGIS 9.2 and GeoMedia Grid v6.1 installation, were …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2009
  • Vedúci: doc. RNDr. Tomáš Řezník, Ph.D.
  • Oponent: doc. RNDr. Petr Kubíček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / odbor:
Geography and Cartography / Geographical Cartography and Geoinformatics