Jitka ČERNÍKOVÁ

Bakalářská práce

Sestra a její pomoc při při edukaci pacienta k sebepéči

Nurse assistance in personal patient heath care education
Anotace:
Tématem mé bakalářské práce je "Sestra a její pomoc při edukaci pacienta k sebepéči". Edukace má v ošetřovatelství jistě své nezastupitelné místo. Amputací rozumíme odstranění periferní části těla, nejčastěji končetiny.Edukace je velice důležitý prvek a je nedílnou součástí ošetřovatelského procesu. Má za cíl předcházet nemoci, vyučování či navracení zdraví a hraje velkou roli ve zkvalitnění života …více
Anotace:
informační materiál, určený sestrám pracující v nemocnici České Budějovice, které pečují o klienty po amputaci dolní končetiny.
Abstract:
The topic of my thesis is "Nurse Assistant in Patients Self-Care Education". Education in Nursing has certainly an irreplaceable position. Amputation means removing the peripheral portion of the body, mostly of a limb.Education is a very important element and an integral part of the nursing process, which aims to prevent the disease, teaching or restoration of health and plays a major role in improving …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 8. 2015
Zveřejnit od: 10. 8. 2015

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Klára Kubartová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČERNÍKOVÁ, Jitka. Sestra a její pomoc při při edukaci pacienta k sebepéči. Č. Budějovice, 2015. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.8.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 10. 8. 2015 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 2snrv4 2snrv4/2
4. 5. 2015
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
10. 8. 2015
Bulanova, L.
11. 8. 2015
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.