Theses 

Osobnosti sociální pedagogiky za protektorátu – Milan Steklý

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika

Milan Steklý

Bakalářská práce

Osobnosti sociální pedagogiky za protektorátu

Personalities Of Social Pedagogy During The Protectorate

Anotace: Cílem bakalářské práce je náhled do pedagogiky v období druhé světové války. Protože toto téma je velmi obsáhlé, teoretická část je zaměřena pouze na oblast a osobnosti sociální pedagogiky v období okupace. Navazující praktická část této práce zjišťuje, jaké znalosti má dnešní středoškolská mládež o této problematice. Vyrovnávání se československé sociální pedagogiky s válečnými problémy se odráží na životech a činech tří konkrétních osobností. První osobností je Přemysl Pitter, zastupující pedagogickou a humanitární činnost bez jakýchkoliv politických záměrů, konanou na svobodě, byť v ilegalitě nebo poloilegalitě. Jeho akce se týkají nápravy aktuálních negativních jevů, jak si žádá jejich naléhavost. Druhým příkladem je Jožka Jabůrková, jejíž činnost před válkou a v době krize na konci třicátých let hledá i dlouhodobá řešení. Po zatčení nacisty pak pokračuje ve své činnosti v míře dané možnostmi v koncentračním táboře. Třetím příkladem je Alice Masaryková, zakladatelka Československého červeného kříže, která na pedagogickou činnost či sociální práci rezignovala. Po emigraci se věnovala převážně editorské a spisovatelské práci.

Abstract: The aim of the bachelor work is an insight into the pedagogy in the period of the Second World War. Because this topic is very extensive, the theoretical part only focuses on the field and important personalities of social pedagogy during the period of Occupation. The subsequent practical part investigates the knowledge that secondary school children have concerning this issue. The way that Czech social pedagogy dealt with the issue of war is reflected in the lives and actions of three particular personalities. The first of the personalities is Přemysl Pitter representing pedagogical and humanitarian activities with no kind of political agenda, conducted both legally and semi-legally when he was free. His actions concerned the rectification of current negative issues according to how urgent they were. The second case is Jožka Jabůrková, whose work before the war as well as in the period of recession in the late 1930s looked for long-term solutions, too. After being arrested by the Nazis she continued in her work, as conditions allowed, in a concentration camp. The third example is Alice Masaryková, the founder of the Czechoslovak Red Cross organisation, who resigned on her pedagogical and social work. After emigration she focused mainly on editorial and writing activities.

Klíčová slova: Československý červený kříž, humanitární pomoc, křesťanství, okupace, pacifismus, pedagogika Montessori, pedagogická činnost, sociální pedagogika, vlastenectví, vychovatel, výchova, vzdělávání, woodcraft.

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 4. 2014
  • Zveřejnit od: 17. 4. 2014

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. PhDr. Miloslav Jůzl, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 17.4.2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 17. 4. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
https://portal.utb.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=35278 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Jak správně citovat práci

Steklý, Milan. Osobnosti sociální pedagogiky za protektorátu. Brno, 2014. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 12. 12. 2018 13:10, 50. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz