Lucie Libánská

Bakalářská práce

Vedení účetnictví a informační systémy, praktická část - vedení účetnictví v SAPu

Accounting Information System in SAP
Anotace:
Tato bakalářská práce pojednává o informačních systémech v účetnictví, o tom jak fungují a proč jsou pro podnik výhodné. Cílem práce je zaměření na konkrétní účetní informační systém - SAP, který je v České republice velmi rozšířený. Práce je rozdělena do dvou částí. První, teoretická, popisuje stručně historii účetnictví od vzniku až po vedení účetnictví na počítačích, informuje o tom, co jsou a jak …více
Abstract:
The thesis deals with information systems in accounting about how the systems work and why are advantageous for the company. The aim is to focus on specific accounting information system -- SAP, which is very widespread in the Czech Republic. The thesis is devided into two parts. The first part is theoretical, describes briefly the history of accounting from production to accounting to computers, informs …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 11. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2013
  • Vedoucí: Jana Singerová
  • Oponent: Ladislav Mejzlík

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/37165