Bc. Magdalena Modlová

Diplomová práce

Znalosti žáků čtyř brněnských gymnázií o vybraných civilizačních chorobách

Knowledges of four selected grammar schools pupils' in Brno about selected lifestyle disaeses
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výzkumem znalostí žáků čtyř vybraných brněnských gymnázií o vybraných civilizačních chorobách, prostřednictvím kterého zjišťujeme, jak se tito respondenti orientují v onemocněních, jako jsou vysoký krevní tlak, obezita nebo cukrovka. Teoretická část je zaměřena zejména na charakteristiku těchto vybraných onemocnění, zmíněny jsou také jejich příčiny, možnosti léčby nebo prevence …více
Abstract:
This diploma thesis examines the knowledge of pupils of four selected grammar schools in Brno about selected diseases of affluence. The research identifies their acquaintance of diseases such as high blood pressure, obesity, and diabetes. The theoretical part deals with the characteristics of selected diseases, their causes, treatment possibilities, and prevention. The practical part contains the results …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 5. 2016
  • Vedoucí: doc. MUDr. Petr Kachlík, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Mgr. Ilona Fialová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta