Karel Šafr

Bakalářská práce

Využití metody input-output analýzy na mikroekonomické úrovni

Use of Input-Output analysis on the microeconomic level
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá možnostmi využití input-output analýzy pro modelování dopadů regulace. První část práce je zaměřena na výklad odvození IO modelů. Dále je navržen vlastní způsob začlenění regulace do rámce input-output teorie, na což navazuje případová studie podniku Teplárna Strakonice a.s., jež ilustruje problematiku regulací při plánovaném zdražení emisních poplatků a uhlí. Výsledky …více
Abstract:
This bachelor thesis considers possibility of using IO analysis for modelling of regulatory impact. First it is focused on explanation of deriving IO models. Then the way of integrating regulation into IO theory paradigm is suggested and it is used in case study of Teplárna Strakonice a.s.( Heating plant Strakonice) which ilustrates the problem of regulation with planned price increase of emission …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 2. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2012
  • Vedoucí: Pavel Potužák
  • Oponent: Dušan Tříska

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/31685