Nikola Dolanská

Bakalářská práce

Role otce u porodu z pohledu rodičky a porodní asistentky

The Role of the Father in Physiological Childbirt from the Mother's and Midwife's Perspective
Anotace:
Tématem bakalářské práce je role otce u porodu z pohledu rodičky a porodní asistentky. Práce je rozdělaná na část teoretickou a na část praktickou. V teoretické části jsme se zaměřili na těhotenství, psychofyzickou přípravu na porod, vedení porodu, vzdělávání a kompetence porodních asistentek, edukaci a na role otce v těhotenství a při porodu. V poslední řadě jsme se zabývali partnerskými změnami po …více
Abstract:
The bachelor thesis is focused on the role of fathers during labor and birth from the viewpoint of their partners and midwives. The work is divided into a theoretical and a practical part. The theoretical part is focused on pregnancy, characteristics of a psychophysical preparation for delivery, labor procedure, education and competencies of midwives, education, and the father´s role during pregnancy …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2021
  • Vedoucí: PhDr. Ivana Jahodová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Eva Kočovská, PhD

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola zdravotnická

Vysoká škola zdravotnická

Bakalářský studijní program / obor:
Porodní asistence / Porodní asistentka