Martina Kulhánková

Diplomová práce

Pojišťovací zprostředkovatelé a další distribuční kanály pojistných produktů

Insurance intermediaries and other distribution channels of insurance products
Anotace:
Práce se zabývá způsoby prodeje pojistných produktů a především pojišťovacími zprostředkovateli, kteří jsou v ČR nejvýznamnějším distribučním kanálem. Analyzována je stávající legislativa i její možný budoucí vývoj. Kromě teoretického pojetí jsou v závěru zkoumány konkrétní požadavky klientů pojišťoven v oblasti prodeje pojištění.
Abstract:
My thesis describes possible methods of distributing insurance products, especially the insurance intermediaries, who are the most important distribution channel in Czech Republic. The work analyses current legislation and its future development. At the conclusion there are investigated specific requirements of insurance clients.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 1. 2011
  • Vedoucí: Eva Ducháčková
  • Oponent: Jaroslav Daňhel

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/23819