Tereza Urbánková

Bakalářská práce

Reklama a její vliv na děti

Advertisement and its Influence on Children
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá reklamou a jejím vlivem na děti. V teoretické části obecně popisuje reklamu a její psychologii, dítě jako spotřebitele u vybrané skupiny dětí školního věku od 8 do 15 let a v neposlední řadě se zaměřuje i na mediální výchovu jako formu prevence proti případným neblahým vlivům reklamy. Cílem praktické části je zjistit pomocí dotazníkového šetření, jak děti celkově pohlíží …více
Abstract:
The Bachelor thesis deals with advertising and its influence on children. The theoretical part generally describes advertising and its psychology, children as consumers focusing on school-aged children from 8 to 15 years and lastly it targets media education as a form of prevention against potential negative effects of advertising. The goal of practical part is to determine how children generally sees …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2016
Zveřejnit od: 27. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Anna Petr Šafránková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Urbánková, Tereza. Reklama a její vliv na děti. Zlín, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta humanitních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika