Andrea BENKEOVÁ

Bakalářská práce

Osobnosť a kyberšikana na vybraných gymnáziách v Košiciach a Ostrave

Personality and cyberbullying at selected Grammar schools in Košice and Ostrava
Abstract:
The main aim of this bachelor thesis is the issue of cyberbullying and studying personality traits of cyberbullying participants at selected grammar schools in Kosice and Ostrava. It is also the objective of studying the relationship between cyberbullying and personality traits. The thesis is divided into two parts: theoretical and practical. Theoretical part focuses on teens using new media, information …více
Abstract:
Hlavnou témou tejto bakalárskej práce je problematika kyberšikany a skúmanie osobnostných faktorov účastníkov kyberšikany na vybraných gymnáziách v Košiciach a Ostrave. Rovnako je cieľom skúmať vzťah medzi kyberšikanou a osobnostnými faktormi. Práca je rozdelená na dve časti: teoretickú a praktickú. Teoretická časť sa zameriava na používanie nových médií, informačno-komunikačných technológií a internetu …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 6. 2016
Zveřejnit od: 13. 6. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Viktória Kopuničová, PhD.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BENKEOVÁ, Andrea. Osobnosť a kyberšikana na vybraných gymnáziách v Košiciach a Ostrave. Ostrava, 2016. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Filozofická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.6.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 6. 2016 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Filozofická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Pedagogika - Psychologie (negarantovaný rozvrh)

Práce na příbuzné téma