Bc. Daniel Tichý

Bakalářská práce

Grafická 3D simulace denní a noční oblohy

3D Graphics simulation of daylight and night sky
Anotace:
Práce se zabývá grafickou simulací denní a noční oblohy a její následnou implementací. Vysvětluje výpočet barev oblohy založený na rozptylu světla. Klade důraz na přenositelnost kódu a upozorňuje na možné komplikace. Krátce také hodnotí existující metody zobrazování oblohy a podobné aplikace z této oblasti.
Abstract:
The work deals with simulation of daylight and night sky and its implementation. It explains computation of the colors of the sky based on light scattering. It emphasizes code portability and warns about possible complications. It also evaluates in short some existing methods of displaying sky and similar applications from this field.
 

Klíčová slova

obloha simulace grafika rozptyl
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2016
  • Vedoucí: Ing. Petr Veselý

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tichý, Daniel. Grafická 3D simulace denní a noční oblohy. Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Univerzita Pardubice

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informační technologie / Informační technologie