Hana Čamo

Bakalářská práce

The impact of ecotourism on chosen tourism destinations in Bosnia and Herzegovina

The impact of ecotourism on chosen tourism destinations in Bosnia and Herzegovina
Anotace:
Bosna a Hercegovina je země obohacená o zachované přírodní prostředí, nesčetné řeky a prameny, čistý vzduch, širokou rozlohu hornatých oblastí a díky své geografické poloze je vystavena teplému středomořskému klimatu z jihu a kontinentálnímu klimatu Na sever, což vede k rozmanité flóře a fauně. To jsou jen některé z faktorů, které činí z BIH jednu z nejatraktivnějších evropských turistických destinací …více
Abstract:
Bosnia and Herzegovina is a country enriched with a preserved natural environment ,countless rivers and springs, clear air, a wide expanse of mountainous areas and because of its geographical position it is exposed to the warm Mediterranean climate from the South and the continental climate from the North, which results in diverse flora and fauna. These are just some of the factors that make BIH one …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 6. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 9. 2017
  • Vedoucí: Ing. Stanislava Belešová, PhD.
  • Oponent: Ing. Jana Kalabisová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze