Jitka Ježdíková

Bakalářská práce

Mechanická trombektomie při ischemické cévní mozkové příhodě

Mechanical thrombectomy during ischemic cerebrovascular accident
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá metodou mechanické trombektomie při ischemické cévní mozkové příhodě. Celá práce je rozdělena na dva bloky. Teoretická část je zaměřena na anatomii cévního zásobení mozku a nemoc samotnou. Dále se zabývá zobrazením cév a především zkoumanou metodou – mechanickou trombektomií. V praktické části se poté věnuji statistickému zpracování úspěšnosti celé metody, použitého …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the method of mechanical thrombectomy during ischemic cerebrovascular stroke. Whole thesis is divided into two sections. Theoretical part is focused on the anatomy of vascular supply of brain and disease itself. Further it deals with a display of vessels and mostly on mentioned method - mechanical thrombectomy. In practical part I deal with statistical success rate of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2018
  • Vedoucí: Bc. Jan Chaloupka
  • Oponent: MUDr. Jiří Pánek

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta