Lucie KOPŘIVOVÁ

Bachelor's thesis

Everyday (design)

Everyday (design)
Abstract:
Mé dílo je založeno na myšlence domácí přípravy alternativních chlebů pro lidi, kteří se chtějí stravovat ze zdraví prospěšných potravin bez vysokého množství sacharidů a lepku. Mou snahou je návrat přípravy a pečení chleba v domácnosti jiným a zdravějším způsobem. Set tvoří nádoba, ve které je možné chléb péct a poté i skladovat. Z jedné strany slouží jako pečící nádoba a po jejím otočení jako vrchní …more
Abstract:
My work is based on the idea of home preparation of alternative breads for people who want to eat wholesome food without high amounts of carbohydrates and gluten. My aim is to return the preparation and baking of bread in the household in a different and healthier way. The Set consists of a container in which bread can be bake and then stored. From one side, it serves as a baking container and, after …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 5. 2019
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Doc. MgA. Gabriel Vach

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOPŘIVOVÁ, Lucie. Everyday (design). Plzeň, 2019. bakalářská práce (BcA.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

University of West Bohemia

Ladislav Sutnar Faculty of Design and Art

Bachelor programme / field:
Fine Arts / Sculpture, specialization Ceramics