Mgr. Petr Zarivnij, Ph.D.

Disertační práce

Vyšetřování podvodů s finančními zájmy Evropské unie

Investigation of frauds with financial interest of the European union
Anotace:
Tato disertační práce vychází z předpokladu, že finanční zájmy EU nejsou za současného stavu dostatečně chráněny před sofistikovanou trestnou činností. Práce podává ucelený přehled o vývoji myšlenky ochrany finančních zájmů EU, nastiňuje dosavadní vývoj trestního práva EU, včetně predikce budoucích perspektiv, dále reflektuje otázky stran institucionálního rámce pro vyšetřování a stíhání, resp. pro …více
Abstract:
This dissertation is based on the assumption that the EU’s financial interests are not sufficiently protected against sophisticated crime at the present stage. Dissertation gives a comprehensive overview of the evolution of the idea of protecting the EU’s financial interests, outlines the current development of EU criminal law, including the prediction of future perspectives, further reflects questions …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. JUDr. Josef Kuchta, CSc.
  • Oponent: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., prof. JUDr. Vladimír Kratochvíl, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta