Bc. Dominika Burešová

Diplomová práce

Společensky odpovědné chování firem v sektoru HORECA (Analýza vybraného regionu)

Corporate social responsibility in the HORECA sector (analysis of selected region)
Anotace:
Dominika Burešová, Společensky odpovědné chování firem v sektoru HORECA (analýza vybraného regionu), diplomová práce. Vysoká škola hotelová. Praha: 2018. Diplomová práce "Společensky odpovědné chování firem v sektoru HORECA" zjišťuje současný stav konceptu CSR (Corporate Social Responsibility = Společenská odpovědnost firem) ve vybraných firmách v Praze.
Abstract:
Dominika Burešová, Socially responsible behavior of companies in the HORECA sector (analysis of selected region), diploma thesis. University College Hotel. Prague: 2018. The thesis "Corporate Social Responsibility in the HORECA Sector" identifies the current state of the CSR (Corporate Social Responsibility) concept in selected companies in Prague.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/wsfdq/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2018
  • Vedoucí: doc. Ing. Marie Dohnalová, CSc.
  • Oponent: doc. Mgr. Ing. Karel Chadt, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze